Władze spółdzielni

Zarząd:

Członek Zarządu ds. administracyjno – technicznych –  Robert Skatulski

Członek Zarządu Księgowa – Anna Ajzyk 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Kaczmarski 

e-mail: michal.kaczmarski@kognitariat.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Grzegorz Januszewski

e-mail: g.januszewski.rna@gmail.com

Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Sęk

e-mail: dariuszdarogryf@gmail.com