Aktualności

                                                     

DOKUMENTACJA SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że kopie dokumentacji będącej w zasobach Spółdzielni, będą wydawane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, za pokwitowaniem. W przypadku konieczności wykonania kserokopii dokumentacji w ilości większej niż 10 stron, osoba zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty 0,30 zł za każdą stronę.