Aktualności


INFORMACJA
Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek MPWiK o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy. 
 
Nowa taryfa będzie obowiązywać od 12 lipca 2024 r. 
 
Zgodnie z nową, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne taryfą, od 12 lipca mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą: 

  • w pierwszym roku jej obowiązywania – 5,43 zł/m3 wody i 8,29 zł/m3 ścieków, łącznie 13,72 zł

  • w drugim roku jej obowiązywania – 5,90 zł/m3 wody i 9,00 zł/m3 ścieków, łącznie 14,90 zł

  • w trzecim roku jej obowiązywania – 6,35 zł/m3 wody i 9,68 zł/m3 ścieków, łącznie 16,03 zł

Szczegóły na stronie: warszawa19115.pl oraz mpwik.pl

Zarząd WSBM „Atena”MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE WSBM „ATENA” 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Dla mieszkańców” zostały zamieszczone materiały na Walne Zgromadzenie WSBM „Atena”, które odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. 

   Zarząd WSBM „Atena”Szanowni Państwo,

Zarząd WSBM Atena zaprasza Państwa na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej przy ul. Oławskiej 3
Zachęcamy Państwa do licznego uczestnictwa. 
Z poważaniem,
Robert Skatulski
Anna Ajzyk 
Zarząd WSBM Atena 


Szanowni Państwo,

Zarząd WSBM „Atena” uprzejmie informuje, że w dniu

2 maja 2024 r. (czwartek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 730 173 173.

Za utrudnienia przepraszamy.                                                     

DOKUMENTACJA SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że kopie dokumentacji będącej w zasobach Spółdzielni, będą wydawane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, za pokwitowaniem. W przypadku konieczności wykonania kserokopii dokumentacji w ilości większej niż 10 stron, osoba zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty 0,30 zł za każdą stronę.