Aktualności

                                                                                   

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01-08-2023 r. zmienia się organizacja pracy Spółdzielni.

Biuro Spółdzielni będzie czynne w następujących dniach roboczych: 

  • poniedziałki   9:30 – 18:00
  • wtorki              7:30 – 16:00
  • czwartki          9:30 – 18:00

   Zarząd WSBM „Atena”DOKUMENTACJA SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni informuje, że kopie dokumentacji będącej w zasobach Spółdzielni, będą wydawane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, za pokwitowaniem. W przypadku konieczności wykonania kserokopii dokumentacji w ilości większej niż 10 stron, osoba zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty 0,30 zł za każdą stronę.